Spring naar inhoud

Jozef zoon van Jacob

1 mei 2011

Het is zeer bekend, dat in het Midden Oosten meer wonderlijke verhalen de ronde doen dan alleen dat van de Verrijzenis. Een ‘onbevlekt ontvangen’ schijnt er ook meer gebruikelijk te zijn dan in de Westerse samenleving verondersteld wordt. Feiten zijn, dat de schepping van mensen geprojecteerd werd in de hof van Eden, dat de Allerhoogste op de zevende dag rustte en dat de besnijdenis van Abraham af aan beoefend wordt als hygienische maatregel met religieuze inhoud. Deze Abraham was de mens, die zich tezamen met zijn vrouw Sarah, als eerste vanuit het Ur der Chaldeeen op weg begaf naar een ‘beloofd land’, dat hij volgens de bronnen ook heeft bereikt, wat niet altijd gezegd kan worden van reizigers naar een beloofd land. Abraham deed de eerste grondaankoop in dat beloofde land, namelijk een stuk land bij de eik van Mamre, om er zijn vrouw een laatste rustplaats te geven. Zij woonden in tenten, elk in een eigen tent, en werden bezocht door engelen, boden, die zij gastvrijheid betoonden, wat evenmin altijd gezegd kan worden van boden.  De zoon van Abraham was Isaac, van wie gezegd wordt dat hij ‘blind’  werd, maar van Abraham werd geschreven dat ‘hij lachte’, een minder gewild antwoord voor een bode, evenals zijn vrouw Sarah. Deze lachende Abraham zou de vader van een groot volk worden en zijn nageslacht als de korrels aan het strand van de zee. Hij was de grootvader van Jacob, die Isaac voor het lapje hield en zijn broer Esau bedroog en voor hem vluchtte, en uiteindelijk huwde deze Jacob de vrouw die hij begeerde, Rachel, de dochter van Laban, en hij verwierf zich kudden en aanzien, want het kost wat om de wind eronder te houden, en na het huwelijk met zijn vrouw keerde hij terug naar het beloofde land. Rachel schonk hem twee zonen, de teksten vermelden geen dochters maar dat zijn geheimen, de oudste Jozef, de jongste Benjamin, en van Jozef staat geschreven dat hij in elk geval tot twaalf kon tellen, een toen in die tijd ongebruikelijk vermogen. Daarom wist deze Jozef, die immers zijn vader alles vertelde, ook zijn dromen, dat er een bokje verdwenen was, en door jaloezie gedreven wierpen de overige broers, Jacob had tenslotte twaalf zonen, behalve de jongste Benjamin, Jozef in een put en vertelden Jacob dat hij door een leeuw was verscheurd hem tonende het bloedbevlekte bovenkleed, en verkochten hem vervolgens aan een karavaan. Wat ze met het geld deden vertellen de teksten niet. De karavaan was op weg naar Egypte, dat evenmin een beloofd land zou blijken te zijn als het Jeruzalem van heden ten dage 2011 een echte vleespot is. In Egypte werd Jozef gekocht door Poetifar, wiens vrouw hem in de gevangenis deed belanden op grond van valse beschuldiging, waar hij de bakker en de wijnschenker uitleg van hun dromen verschafte, dromer als hij zelf was, de een ten dode, de ander ten leven, en vanwege de roep van de uitlegging werd hij bij Pharao geroepen om diens droom te verstaan en te verklaren en werd verhoogd tot onderkoning overigens zonder dat de verklaring bewijzen behoefde. In die functie oefende hij een wereldlijk gezag uit in een groot land, dat feitelijk het geld niet zo kende en had van doen met graanproductie en -distributie. Hij werd een der meest geliefde zonen van Israel, en met hem ging een groot man heen, wiens gebeente in een latere tijd evenwel meegevoerd zou worden bij de terugkeer naar hetzelfde beloofde land als waar Abraham te ruste was gelegd en de eik van Mamre had gekocht.

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: